Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vítáme Vás na oficiálních stránkách
 

Sboru dobrovolných hasičů města Štětí.

 

ples-2018.jpg
 

Tyto stránky slouží pro prezentaci sboru a jednotky, informaci o jejich činnosti, technickém vybavení, historii sboru, požárním sportu a mnohém dalším.

Věnujeme se požární ochraně, preventivně výchovné činnosti, organizování kulturních či společenských akcí, soutěží a závodů v požárním sportu. Účastníme se také akce AJAX, Týdne mobility, Dne Země, Noci s Andersenem a pořádáme prohlídky hasičské zbrojnice a techniky zvláště pro žáky základních či mateřských škol. Od roku 1994 udržujeme blízké přátelství i spolupráci s hasičským sborem v rakouském Langenlois.

Každoročně pořádáme hasičskou soutěž „O pohár města Štětí“, které se účastní i týmy štětských hasičů a hasiček. Ženský tým se pravidelně účastní i Podřipské hasičské ligy a mnoha dalších soutěží.  


Mladí hasiči se věnují procvičování požárního útoku, i ostatním sportovním činnostem s hasičskou tématikou, také zdravovědě, topografickým značkám apod. Během roku se zúčastňují různých soutěží vč.námi pořádané soutěže "O pohár starosty SDH Štětí", branných závodů, soutěžního seriálu Stimax Cup a od roku 2017 i Českého halového poháru a Podřipské hasičské ligy.

 

V roce 2017 oslavil náš sbor již 145 let od svého založení.

 
Výbor sboru

 

Jaroslav Dziásek   –   starosta sboru

Kamil Tuček   –   zástupce starosty a referent MTZ

Jakub Roubíček, DiS.   –   velitel výjezdové jednotky

Alena Dziásková   –   jednatelka

Anna Černá   –   pokladník

Alena Křížková   –   vedoucí mládeže

Mgr. Ing. Miroslav Andrt   –   člen výboru

 

Kronikář:   Alena Křížková

Kontrolní a revizní rada :           Vlastimil Sudek

                                                    Hana Dvořáková 

                                                    Jaroslav Šíma

 

 
 

 

 

Z DALŠÍCH WEBŮ

REKLAMA