Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vítáme Vás na oficiálních stránkách
 

Sboru dobrovolných hasičů města Štětí.

 


Tyto stránky slouží pro prezentaci sboru a jednotky, informaci o jejich činnosti, technickém vybavení, historii sboru, požárním sportu a mnohém dalším.

Věnujeme se požární ochraně, preventivně výchovné činnosti, organizování kulturních či společenských akcí, soutěží a závodů v požárním sportu. Účastníme se také akce AJAX, Týdne mobility, Dne Země, Noci s Andersenem a pořádáme prohlídky hasičské zbrojnice a techniky zvláště pro žáky základních či mateřských škol. Od roku 1994 udržujeme blízké přátelství i spolupráci s hasičským sborem v rakouském Langenlois.

Každoročně pořádáme hasičskou soutěž „O pohár města Štětí“, které se účastní i týmy štětských hasičů a hasiček. Ženský tým se pravidelně účastní i Podřipské hasičské ligy a mnoha dalších soutěží.  

Mladí hasiči se věnují procvičování požárního útoku, i ostatním sportovním činnostem s hasičskou tématikou, také zdravovědě, topografickým značkám apod. Během roku se zúčastňují různých soutěží vč.námi pořádané soutěže "O pohár starosty SDH Štětí", branných závodů, soutěžního seriálu Stimax Cup a od roku 2017 i Českého halového poháru a Podřipské hasičské ligy.

 

V roce 2017 oslavil náš sbor již 145 let od svého založení.

 
Složení členského výboru SDH Štětí

 

Starosta sboru                           Jaroslav Dziásek

Zástupce starosty                      Kamil Tuček

Jednatelka                                 Alena Dziásková

Velitel zásahové jednotky          Jakub Roubíček, DiS.

Hospodář                                   Anna Černá

Referent MTZ                            Kamil Tuček

Vedoucí kolektivu mládeže       Alena Křížková

Člen výboru                               Mgr. Ing. Miroslav Andrt

Kronikář                                    Alena Křížková
 


 

Složení kontrolní a revizní rady SDH Štětí

 

Předseda KRR                            Vlastimil Sudek

Členka KRR                                Hana Dvořáková 

Člen KRR                                   Jaroslav Šíma